Karta podatkowa to jeden z czterech sposobów rozliczania się z podatku. Z pewnością jest to forma najprostsza. Idealna dla tych, którzy mają problemy z liczeniem. Dlaczego? Ponieważ wysokość podatku w przypadku karty podatkowej jest stała.

Brak księgowości, brak comiesięcznych wielogodzinnych wyliczeń i brak konieczności składania tradycyjnych PIT-ów skutecznie przekonują podatników prowadzących działalność gospodarczą do korzystania z właśnie tej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Niestety, jak każde rozwiązanie poza zaletami karta podatkowa ma także parę wad.

CZYTAJ TAKŻE: Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

Jaki podatek przy karcie podatkowej

Wysokość zobowiązania podatkowego jest znana od samego początku i co najważniejsze nie jest uzależniona od dochodu. Podczas jej ustalania brane są pod uwagę: rodzaj działalności, liczba zatrudnianych pracowników oraz liczba mieszkańców w gminie, w której prowadzona jest działalność.

Kiedy zgłosić chęć rozliczania się kartą podatkową

Zainteresowany rozliczaniem się w ramach karty podatkowej przedsiębiorca, powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności PIT-16. Formularz jest od razu wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dokument należy złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Innym sposobem jest wskazanie karty podatkowej jako formy rozliczenia już we wniosku o założenie działalności do CEiDG. Ważne, by zgłoszenia dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu. Z kolei zmiana dotychczasowej formy opodatkowania na kartę podatkową jest możliwa tylko poprzez zgłoszenie dokonane do 20 stycznia roku, w którym przedsiębiorca chce rozliczać się w ten sposób. Jest to termin nieprzekraczalny, oznacza to że po jego upływie zmiana formy opodatkowania nie będzie możliwa.

CZYTAJ TAKŻE: Kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania

Naczelnik urzędu skarbowego w terminie miesiąca podejmuje decyzję o wydaniu zgody na korzystanie z karty podatkowej. Jeśli rozstrzygnięcie będzie pomyślne dla przedsiębiorcy, naczelnik od razu wskaże wysokość comiesięcznej daniny.

CZYTAJ TAKŻE: Kto musi zostać podatnikiem VAT

Jakie minusy ma karta podatkowa

Przepisy zawężają grupę podmiotów, które mogą rozliczać się kartą podatkową. Wykluczenie obejmuje między innymi: osoby prowadzące rolniczą działalność gospodarczą, małżonków przedsiębiorców prowadzących działalność w tym samym zakresie, wytwarzających towary opodatkowane akcyzą.

CZYTAJ TAKŻE: Przygotuj się na nowe podatki. I to szybko

Brak powiązania wysokości podatku z osiągniętym dochodem powoduje, że nawet gdy biznes nie przynosi zysków, podatnik musi przekazywać skarbówce ustaloną przez naczelnika kwotę. A poniesionej straty nie będzie można rozliczyć nawet w następnych latach. Brak konkretnego dochodu będzie dużą przeszkodą w negocjacjach z bankiem na temat ewentualnego kredytu.