Jakie nowe firmy otwarto 3 maja 2022?

69 nowych firm rozpoczęło funkcjonowanie 3 maja 2022.

Najwięcej firm 3 maja powstało w województwie mazowieckim: 11 firm (15,9%), wielkopolskim: 10 firm (14,5%) i śląskim 10 firm (14,5%)

Najlepsze branże 2022

Wśród nowootwartych firm najwięcej jest takich, które zajmują się informacją i komunikacją (21,7%), firm budowlanych (20,3%), a także handlowych  (15,9% ogółu).

PKD Liczba podmiotów
Informacja i komunikacja (PKD J) 15
Budownictwo (PKD F) 14
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) 11
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) 8
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) 5
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) 4
Edukacja (PKD P) 4
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) 2
Pozostała działalność usługowa (PKD S) 2
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I) 1
Pozostałe 3

Źródło: CEIDG, MGBi